Tag: Vietnamese

2019-05-19 Thành tựu và trường hợp 241 lượt xem LG Chem, LG Tongchuang Làm sạch nhà kho, cửa thoát khí hiệu quả cao, BFU Tên dự án: Nam Kinh LG Chem, nhà kho sạch LG Tongchuang, BFU, cửa thoát khí hiệu quả cao Giới thiệu dự án: Thiết kế, sản xuất và lắp đặt chuồng […]
2019-05-19 Thành tựu và trường hợp 241 lượt xem LG Chem, LG Tongchuang Làm sạch nhà kho, cửa thoát khí hiệu quả cao, BFU Tên dự án: Nam Kinh LG Chem, nhà kho sạch LG Tongchuang, BFU, cửa thoát khí hiệu quả cao Giới thiệu dự án: Thiết kế, sản xuất và lắp đặt chuồng […]
2019-05-19 Thành tích và trường hợp294 lượt xem Bộ lọc không khí màn trập trục lăn tự động cho nhà máy Jiangyin Changdian Technology City East Tên dự án: Bộ lọc không khí mù con lăn tự động cho nhà máy Jiangyin Changdian Technology City East Giới thiệu dự án: Lọc sơ bộ phía trước […]
2019-05-19 Thành tích và trường hợp294 lượt xem Bộ lọc không khí màn trập trục lăn tự động cho nhà máy Jiangyin Changdian Technology City East Tên dự án: Bộ lọc không khí mù con lăn tự động cho nhà máy Jiangyin Changdian Technology City East Giới thiệu dự án: Lọc sơ bộ phía trước […]
2019-05-19 Thành tựu và Trường hợp278 lượt xem Nam Kinh Sanle Electronic Information Industry Group Co., Ltd. Tên dự án: Phòng tắm máy lạnh cửa tự động điện tử Sanle, cửa sổ chuyển nhượng Giới thiệu dự án: Chuyển đổi thiết bị thanh lọc xưởng tinh chế điện tử Sanle Thời gian thực hiện: 2015,9 […]
2019-05-19 Thành tựu và Trường hợp278 lượt xem Nam Kinh Sanle Electronic Information Industry Group Co., Ltd. Tên dự án: Phòng tắm máy lạnh cửa tự động điện tử Sanle, cửa sổ chuyển nhượng Giới thiệu dự án: Chuyển đổi thiết bị thanh lọc xưởng tinh chế điện tử Sanle Thời gian thực hiện: 2015,9 […]
2019-05-19 kết quả và trường hợp210 lượt xem BMW Brilliance Automotive Co., Ltd. Bộ lọc cuộn dây tự động ở xưởng đúc phía nam và phía bắc và xưởng hậu cần của nhà máy động cơ Tên dự án: Bộ lọc gió tự động cho BMW Brilliance Automotive Co., Ltd. Giới thiệu dự án: Các […]
2019-05-19 kết quả và trường hợp210 lượt xem BMW Brilliance Automotive Co., Ltd. Bộ lọc cuộn dây tự động ở xưởng đúc phía nam và phía bắc và xưởng hậu cần của nhà máy động cơ Tên dự án: Bộ lọc gió tự động cho BMW Brilliance Automotive Co., Ltd. Giới thiệu dự án: Các […]
2019-05-19 Thành tựu và Trường hợp217 lượt xem Tên dự án: Nhà kho sạch COSMAX Giới thiệu dự án: Thiết kế, sản xuất và lắp đặt chuồng trại sạch tại các nhà máy mới và cũ, với hơn 10 chuồng trại sạch sẽ Thời gian đảm nhận: 2014.3-6 COSMAX là nhà sản xuất mỹ phẩm […]
2019-05-19 Thành tựu và Trường hợp217 lượt xem Tên dự án: Nhà kho sạch COSMAX Giới thiệu dự án: Thiết kế, sản xuất và lắp đặt chuồng trại sạch tại các nhà máy mới và cũ, với hơn 10 chuồng trại sạch sẽ Thời gian đảm nhận: 2014.3-6 COSMAX là nhà sản xuất mỹ phẩm […]